Hoppa till innehåll

Om oss

Rehab & friskvård

Johanna Zimmermann

Jag har mina rötter inom vården men sadlade sedan om till friskvård. Jag har en kandidatexamen i idrottsvetenskap där jag riktade in mig mot näringslära och coaching. Vidareutbildningar inom human har skett kontinuerligt med bland annat diplom/certifikat som personlig tränare, kostrådgivare och OCR-coach. Mitt egna intresse för styrketräning håller i sig och intresset för hund startade redan som barn, men blev mer än en hobby då jag tog steget vidare och utbildade mig till personlig tränare för hund, SBK-instruktör för att sen bygga vidare till Certifierad Canineopat vid Utbildningscentrum för professionell häst- och hundvård – UPH.

I utbildningen till Cetrifierad Canineopat ingår i korthet:

Anatomi och fysiologi
Invärtes anatomi:
 kroppens byggnad och inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner, matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion.
Osteologi: detaljerade studier om djurets skelett och leder, beträffande byggnad och funktion.
Myologi: skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt samspelet mellan antagonist och synergist. 

Biomekanik
Exteriöra avvikelser:
 begrepp och exteriöra avvikelsernas betydelse i rörelse.
Biomekanik: kroppens förutsättningar för rörelse, samspelet muskler och muskelgrupper i olika rörelsemoment.
Muskulära orsaker till rörelsestörningar: upptäcka och förstå händelseförloppet i rörelsestörningar.

Rehabilitering
Terapeutiska behandlingsmetoder som elektroterapi, ljusterapi och andra aktuella behandlingsmetoder på marknaden, teoretisk-praktisk användning samt inverkan på kroppen. Grunderna för rehabträning i vattentrask, på vibrationsplatta och i pool. Diagnosmetoder, behandlingsmetoder och konvalescensförlopp vid skador i hundens rörelseapparat. Praktisk utformning av rehab-program. Veterinärmedicinsk terminologi inom ämnet. Kännedom om när veterinärvård krävs. Grundkurs i läkemedelshantering – D9-kurs, ingår som en separat del av kursen rehabilitering, innehållande moment som läkemedelshantering, medicineringsteknik, regler, risker och förvaring av läkemedel. 

Praktik massage / rehab
Massageteknik. Stretching samt palpationsteknik. Praktisk användande av elektroterapi och ljusterapi samt val av korrekt behandlingsmetod. Hund i rörelse. Journalskrivning. Bedöma när veterinärvård krävs. Introduktion till rehabilitering i vattentrask, på vibrationsplatta och i pool. 

Företagsekonomi
Grundläggande företagsekonomi och coachning. Upprättande av affärsplan. 

Patologi
Grundläggande sjukdomslära:
Hundens vanligast förekommande infektions- och inflammtionssjukdomar. Smittvägar och smittskydd. I samarbete med veterinär. 

Näringslära
Grundläggande näringslära
– näringsämnen, vitaminer, mineraler och spårämnen. Hundens näringsbehov och näringsupptag. Foder och teorier kring utfodring av hund. 

Etologi
Beteendelära om hund. Hunden som enskild individ. Hunden i flock. Hunden och människan i samarbete. Tolkning av hundens kroppsspråk och signaler. Tyda olika felbeteenden.

Jag delar väldigt gärna med mig av min kunskap och älskar att inspirera och motivera andra. Därav arbetar jag även som konsult och föreläsare, både på organisations- och företagsnivå men även på grupp-och individnivå.

Det är med visionen att vilja hjälpa hundar och hundägare att optimera deras hälsa i sin helhet, samt optimera prestationen inför sina individuella mål, som jag 2018 startade eget företag. Och idag behöver ibland nypa mig i armen… tänk att kunna kombinera sina två största intressen med sitt yrkesliv.